Autorská práva

  1. Zákazník prohlašuje, že do Objednávky umístí pouze texty, informace, obrázky či jiný obrazový materiál (dále jen Data), ke kterým má právo užívání buď sám, nebo má k jejich užití souhlas.
  2. Zákazník nese veškerou odpovědnost za dodržování autorských práv.
  3. CG prohlašuje, že zákazníkovi budou ze strany CG zachována veškerá autorská práva související s užitím jeho Dat.

CG se zavazuje k tomu, že nebude Data prodávat či poskytovat jakékoli třetí straně a nepoužije tyto Data pro své účely.