Skenování výkresů nebo celých archivů včetně následného provozu elektronické obdoby archivu, včetně nahlížení, sdílení a tisku.
Více informací na 
Planroom.cz